brightin star 25mm F1.8(敏敏之生活随拍)

非常感谢brightin star粉丝敏敏的扫街摄影作品

拍摄相机:富士XT1 拍摄镜头:brightin star 25mm F1.8

DSCF9512.jpg


DSCF9513.jpg


FullSizeRender(125).jpg


FullSizeRender(126).jpg


DSCF8878.jpg


DSCF8876.jpg


DSCF9105.jpg


DSCF0265.jpg


DSCF0560.jpg


DSCF9362.jpg